Do you watch Arisia TV?

Yes
68% (13 votes)
No
26% (5 votes)
What's Arisia TV??
5% (1 vote)
Total votes: 19